Một chủ vựa thu mua giết mổ mang về để sổng chuồn nên trâu húc người và xe tại Phường Long Bình Biên Hòa Đồng Nai

Kết quả hình ảnh cho trâu điên long bình bùi văn hòa 13 tháng 1 năm 2017

Đường Bùi Văn Hòa thuộc phường Long Bình Biên Hòa Đồng Nai một phen náo loạn vì trâu điên sổng chuồn húc xe máy, ô tô, và người..

Con trâu này theo tin ban đầu là do một chủ vựa thu mua giết mang về để sổng chuồn nên gây ra tình trạng trên. Chưa rõ về thiệt hại.