600 Câu Thi Sát Hạch

  • 1174 Pham Van Thuan, Tan Tien, Thanh pho Bien Hoa, Dong Nai 800000 hoclaixebienhoa.net 0868 990 220 XR5R+5G Tan Tien, Thanh Pho Bien Hoa, Dong Nai

Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn xin giới thiệu phần mềm 600 câu hỏi lý thuyết lái xe B2hạng C mới nhất 2020 từ Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam trong năm 2019 đã tiến hành đổi mới chương trình đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe ô tô nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người học.

Bộ đề 450 câu hỏi lý thuyết đã tăng lên thành 600 câu lý thuyết học lái xe ô tô bao gồm các kiến thức nền tảng cũ và bổ sung kiến thức liên quan đến lái xe thực tiễn. Phần mềm bao gồm 15 bộ đề, cấu trúc mỗi bộ đề thi lý thuyết học lái xe B2 bao gồm 36 câu hỏi, hạng C là 40 câu. Các nội dung chính thường ra trong đề thi lý thuyết hạng B2 và hạng C: khái niệm, quy tắc an toàn giao thông, đạo đức của người lái xe; nghiệp vụ vận tải; kỹ thuật lái xe và cách sửa chữa ô tô căn bản, hệ thống biển báo, phân tích giải thích sa hình,…

Thời gian thi lý thuyết hạng B2 là 20 phút, học viên phải được 32/36 câu trở lên mới đạt yêu cầu. Còn đối với hạng C là 22 phút, học viên phải đạt được 37/40 câu trở lên mới đạt yêu cầu. Để đảm bảo thi tốt lý thuyết, học lái xe bằng B2 và học bằng lái xe C hiệu quả, 3T Sài Gòn xin giới thiệu đến bạn phần mềm 600 câu hỏi thi sát hạch hạng B2 và hạng C chính xác nhất hiện nay. Học viên có thể tự tin học lý thuyết tại nhà mà không còn lo sợ không có nhiều thời gian học ở trường nữa.