DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 06-07/04/2018

TTDN LÁI XE SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP
Tại: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE SÀI GÒN
Khóa thi: TN B01-02; C15-16 Tổng số: 460 Số đạt: 0
Ngày thi: 06-07/04/2018 Không thi: 460 Số trượt: 0
Hạng Kết quả SBD Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Số CMT
B2 Chưa thi 1 LÊ NGUYỄN QUỐC AN 22/10/1995 281074910
2 LIÊU THIÊN ÂN 30/03/1989 024367225
3 NGUYỄN NGỌC ẨN 07/03/1981 BK02 271406094
4 LÊ THỊ ANH 28/12/1979 271311193
5 NGUYỄN QUANG ANH 25/08/1989 024494953
6 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 12/07/1995 BK01 272536406
7 NGUYỄN TUẤN ANH 19/10/1995 215379170
8 PHẠM HỒNG DUY ANH 10/01/1980 271381918
9 ĐÀO VĂN BẰNG 04/06/1968 BK01 271084154
10 NGUYỄN TRẦN QUỐC BẢO 07/01/1998 272738066
11 NGUYỄN VŨ BẢO 31/03/1994 225656262
12 VĂN HUY BẢO 09/02/1980 182433907
13 LÝ THỊ THANH BÍCH 26/05/1966 025596485
14 HOÀNG VĂN BÌNH 25/09/1979 090793088
15 LÊ SỸ BÌNH 18/08/1975 038075003248
16 NGÔ SỸ BÌNH 02/02/1954 270798172
17 NGUYỄN THÁI BÌNH 09/08/1973 013320092
18 NGUYỄN XUÂN BÌNH 01/01/1979 281176647
19 PHẠM HỮU BÌNH 23/08/1992 163275598
20 TRẦN THANH BÌNH 20/02/1996 BK01 312274452
21 NGUYỄN HOÀNG CẢNH 10/08/1980 023483728
22 PHẠM MINH CẢNH 10/08/1990 321542654
23 HỶ CHÊNH CHẮN 29/12/1990 BK02 272051495
24 NGUYỄN CÔNG CHẤT 05/05/1983 271516445
25 TRẦN THỊ QUẾ CHÂU 22/03/1979 BK01 271506325
26 TRƯƠNG NGÂN CHÂU 12/10/1998 025977499
27 NGUYỄN LINH CHI 14/07/1999 245338050
28 NGUYỄN THỊ CHI 20/11/1983 068183000037
29 LÊ MINH CHIẾN 09/06/1986 331500793
30 BÙI VĂN CHÚC 19/01/1992 151841445
31 ĐINH VĂN CHƯƠNG 20/12/1986 36086003320
32 NGÔ TẤN CÔNG 22/08/1985 260972247
33 NGUYỄN PHI CÔNG 15/11/1984 271610031
34 ĐỖ THỊ THÚY CÚC 19/01/1981 272569596
35 CAO CHÍ CƯỜNG 31/07/1976 BK02 271673228
36 NGUYỄN CAO CƯỜNG 10/04/1984 BK02 172094464
37 NGUYỄN HUY CƯỜNG 15/03/1984 BK02 271620013
38 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 04/04/1992 230916967
39 TRẦN MẠNH CƯỜNG 09/12/1995 BK01 273575395
40 TRẦN VĂN CƯỜNG 01/01/1978 BK01 272705936
41 TRẦN VĨ CƯỜNG 28/05/1988 079088004108
42 VŨ HẢI CƯỜNG 20/06/1974 272219707
43 NGUYỄN MINH ĐĂNG 07/01/1997 079097000592
44 TRẦN HẢI ĐĂNG 02/10/1990 271981948
45 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 17/10/1990 351985690
46 NGUYỄN SƠN TUẤN ĐẠT 03/09/1990 BK02 272150928
47 TRẦN MINH ĐẠT 15/11/1980 271559088
48 TRẦN THANH ĐIỀN 05/10/1990 024928277
49 ĐỖ THƯỢNG ĐỈNH 15/10/1996 BK01 272486234
50 ĐOÀN KHẢI ĐỊNH 20/09/1993 272378764
51 LÊ VĂN ĐỊNH 13/02/1984 038084006024
52 MAI THANH ĐÌNH 09/08/1990 163092314
53 TRẦN DUY ĐỊNH 25/05/1983 271449054
54 NGÔ QUANG ĐÔ 18/01/1990 BK02 212307325
55 TẠ VĂN ĐỢI 15/02/1987 BK01 037087002748
56 NGUYỄN TIẾN ĐÔNG 27/10/1978 BK02 272466327
57 TRẦN BÁ DƯ 01/01/1988 321264827
58 CÔNG HOÀNG ĐỨC 26/02/1993 272240529
59 LÊ THỊ ĐỨC 10/04/1985 240976373
60 ĐỖ HOÀNG DŨNG 10/10/1966 272261821
61 KHA CHÍ DŨNG 11/03/1983 273111437
62 LÝ NGỌC DŨNG 29/05/1975 022864455
63 MY DUY DŨNG 20/02/1991 024561958
64 NGUYỄN ANH DŨNG 05/03/1978 BK02 182262034
65 NGUYỄN QUỐC DŨNG 21/07/1993 205766789
66 NGUYỄN VĂN DŨNG 09/04/1995 241420886
67 NGUYỄN VĂN DŨNG 16/10/1982 035082002224
68 PHẠM THỊ DUNG 27/04/1987 272241735
69 PHẠM VĂN DŨNG 01/01/1963 271655645
70 TRỊNH THANH DỰNG 06/10/1987 371121212
71 VÕ HẠNH DUNG 12/12/1985 024839896
72 NGUYỄN NGỌC ĐƯỢC 01/01/1983 351643670
73 NGUYỄN THỊ ĐƯỢM 22/01/1988 272114378
74 LÊ HOÀNG DƯƠNG 14/07/1980 183199062
75 NGUYỄN HỮU DƯƠNG 01/06/1997 034097001146
76 NGUYỄN VIẾT DƯƠNG 10/08/1986 121660994
77 VÕ MINH DƯƠNG 17/11/1989 312125197
78 NGUYỄN HỒNG DUY 01/07/1996 352481678
79 PHẠM ĐỨC DUY 30/08/1991 BK01 036091001327
80 LÊ THỊ YẾN DUYÊN 13/02/1996 251071585
81 NGUYỄN THỊ NGỌC EM 10/07/1970 BK02 270892674
82 LÊ QUỐC GHI 18/04/1995 301588458
83 BÙI SÔNG GIANG 30/05/1991 BK01 212756924
84 ĐOÀN HOÀNG M. HƯƠNG GIANG 08/09/1978 BK01 271274145
85 NGUYỄN VŨ KIỀU GIANG 24/07/1982 BK01 311661007
86 ĐOÀN TUẤN GIÀU 26/07/1992 312197820
87 HUỲNH MINH GIÀU 25/09/1978 271347469
88 NINH CHÍ GIÀU 28/02/1988 024077372
89 ĐOÀN NGỌC HÀ 10/02/1981 205090005
90 LÊ CÔNG HÀ 25/07/1988 BK01 241030391
91 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12/10/1984 272579473
92 PHẠM HẢI HÀ 23/09/1996 272597455
93 PHAN THỊ HÀ 01/03/1980 049180000091
94 CAO HOÀNG HẢI 01/01/1990 272463294
95 TẠ MINH HAI 27/03/1991 BK02 381546578
96 NGUYỄN THU HẰNG 10/11/1984 025184001151
97 VŨ THỊ THU HẰNG 29/07/1978 162450967
98 LÊ TRUNG THU HẠNH 04/05/1980 271527760
99 NGUYỄN THỊ HẠNH 02/09/1969 271691824
100 TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 20/05/1986 BK02 186215738
101 BÙI TRUNG HẬU 17/08/1988 036088003377
102 NGUYỄN VĂN HẬU 02/02/1996 BK01 261501038
103 ĐỒNG XUÂN HIỂN 20/10/1990 183607763
104 LÝ VINH HIỂN 10/12/1989 BK01 272002811
105 NGUYỄN PHẠM THU HIỀN 16/10/1997 272566600
106 NGUYỄN THỊ HIỀN 30/05/1984 151385651
107 HUỲNH QUỐC HIỆP 23/10/1985 271635601
108 HOÀNG VĂN HIẾU 03/12/1979 BK02 186039237
109 LƯƠNG TRUNG HIẾU 02/08/1996 025777438
110 LƯU NGỌC MẠNH HIẾU 29/12/1987 079087003528
111 PHẠM TRUNG HIẾU 09/02/1992 164445368
112 TIÊU NGỌC HIẾU 20/12/1988 271989822
113 VY NGỌC HIẾU 16/02/1987 BK02 271907370
114 NGÔ NGỌC HOÀ 16/09/1995 031095001328
115 HOÀNG ĐÌNH HOÀN 12/12/1970 BK01 272487888
116 LÊ KHẮC HOÀNG 10/02/1989 186578008
117 NGUYỄN MINH HOÀNG 11/11/1971 271035974
118 VÕ VĂN HỘI 08/08/1997 BK02 362473313
119 NGUYỄN VĂN HÒN 01/01/1994 341681279
120 LÊ VĂN HỒNG 20/09/1958 BK02 271267140
121 DƯƠNG ĐỨC HUÂN 10/12/1982 023541854
122 PHAN VĂN HUÂN 13/03/1973 091000182
123 NGUYỄN TRỌNG HUỀ 22/08/1974 BK02 272185940
124 VÕ THỊ TỪ HUỆ 08/05/1981 BK01 272189659
125 BÙI MẠNH HÙNG 21/07/1988 281268819
126 CHU XUÂN HƯNG 21/09/1987 BK01 001087017111
127 ĐẶNG VIỆT HÙNG 10/09/1997 BK01 272709402
128 HOÀNG NGỌC HƯNG 12/02/1996 272524372
129 NGUYỄN VIỆT HÙNG 20/10/1965 BK02 270500459
130 TRẦN THANH HÙNG 28/05/1981 025977313
131 TRẦN VĂN HÙNG 15/10/1986 183612031
132 VÕ MẠNH HÙNG 10/10/1989 183922696
133 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 29/10/1973 272312277
134 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 11/04/1972 272566977
135 NGUYỄN XUÂN HƯỞNG 29/11/1993 BK02 272445565
136 PHẠM THỊ HƯỜNG 14/12/1989 241088555
137 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 05/10/1990 272259269
138 TRẦN THANH HỮU 10/11/1983 BK01 271573553
139 NGUYỄN ANH HUY 26/06/1990 272119458
140 PHẠM ĐỨC HUY 01/04/1992 272156195
141 TRẦN ĐỨC HUY 01/10/1997 281132080
142 LÊ NGUYỄN MỘNG HUYỀN 21/09/1982 BK02 271429884
143 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 05/12/1981 BK01 272178391
144 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN 04/10/1999 272704519
145 TRẦN THỊ HUYỀN 15/08/1981 BK02 272588696
146 HỒNG HUỲNH 01/01/1992 BK02 365867961
147 NGUYỄN PHẠM NGỌC HUYNH 28/10/1999 BK02 272686853
148 HỒ HUỲNH KHA 15/10/1995 BK01 312289678
149 TRẦN QUANG KHẢI 18/08/1991 025102747
150 MAI CHÍ KHANG 29/09/1999 BK02 272753422
151 CHU THỊ HÀ KHÁNH 12/10/1985 225249596
152 NGUYỄN THỊ KHANH 15/08/1986 272800856
153 VŨ ĐĂNG KHOA 21/11/1979 272437529
154 TRẦN QUỐC KHỞI 01/01/1990 365917082
155 THIỀU HOÀNG KHÔN 01/01/1990 BK02 381584232
156 NGUYỄN TRINH MINH KHUÊ 01/04/1969 197286628
157 VŨ THỊ KHUYÊN 10/03/1973 271888908
158 VŨ THỊ KHUYÊN 10/03/1973 271888908
159 TRẦN QUANG KIỆT 07/10/1998 366187457
160 PHẠM THỊ THÚY KIỀU 26/02/1991 272017141
161 NGUYỄN THIÊN KIM 10/11/1969 022081404
162 MAI XUÂN SƠN LÂM 30/09/1998 272776051
163 NGUYỄN VŨ KHÁNH LÂM 11/03/1983 023984922
164 PHẠM THANH LÂM 01/02/1981 271415945
165 HÀ HỮU LỄ 20/10/1983 060083000002
166 NGUYỄN ĐĂNG LỊCH 20/05/1974 271228310
167 TRẦN THỊ KIM LIÊN 12/10/1978 271254606
168 VÕ THỊ KIM LIÊN 25/10/1987 194293288
169 LÊ THỊ THÙY LINH 25/08/1987 271714417
170 PHẠM CAO NHẬT LINH 07/12/1999 079099005207
171 TRẦN VĂN LINH 22/09/1989 230783894
172 HUỲNH THỊ XUÂN LOAN 01/01/1996 BK02 215424035
173 NGUYỄN KIM LOAN 12/07/1980 272379875
174 NGUYỄN BẢO LỘC 26/07/1970 BK02 079070007314
175 NGUYỄN THỊ LỘC 01/02/1981 271428196
176 TRẦN ĐÌNH LONG 16/02/1988 BK01 271808396
177 ĐINH TẤN LỰC 08/09/1990 024316565
178 NGUYỄN XUÂN LƯƠNG 07/07/1988 BK01 162968607
179 NGUYỄN THỊ LÝ 20/04/1976 025799510
180 NGUYỄN THỊ HOA LY 10/10/1966 BK02 270796231
181 PHAN VĂN LÝ 16/03/1985 271674195
182 VŨ THỊ THANH MÂY 08/11/1984 259962031
183 CHÂU KHẢI MINH 18/11/1993 024877066
184 NGUYỄN TRÍ MINH 29/02/1988 271961501
185 NGUYỄN VĂN MINH 02/08/1981 186469324
186 PHẠM VĂN MINH 10/01/1983 025979761
187 PHÙNG A MINH 28/05/1964 021849109
188 VŨ NGỌC MINH 30/06/1995 272363101
189 TRẦN THỊ PHƯƠNG MY 06/10/1988 271971395
190 TRẦN VIẾT MỸ 20/09/1978 046078000144
191 HẦU ĐÌNH NAM 08/11/1994 025182585
192 HOÀNG HẢI NAM 03/05/1982 BK01 271495083
193 ĐẶNG THANH NGA 12/12/1980 BK01 271777304
194 ĐỖ QUANG NGHĨA 09/05/1994 025015156
195 NGUYỄN VĂN NGHĨA 19/11/1981 025921243
196 PHAN TRÍ NGHĨA 07/11/1980 079080003544
197 TRẦN HỮU NGHĨA 21/04/1997 285582692
198 MAI VĂN NGỘ 12/11/1999 BK01 272705465
199 ĐOÀN NGUYÊN NGỌC 17/12/1982 271434831
200 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN NGỌC 02/02/1990 272114578
201 TRƯƠNG MINH NGUYỆT 28/12/1970 272262248
202 DƯƠNG VĂN NHÃ 01/09/1981 BK01 090890742
203 ĐÀO NGUYÊN NHIÊU 05/01/1998 BK02 231086779
204 ĐỖ QUỲNH NHƯ 06/08/1995 025568742
205 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 17/10/1992 272266983
206 ĐINH THỊ TRANG NHUNG 14/05/1988 281143714
207 NGUYỄN VĂN NINH 11/01/1979 025478594
208 NGUYỄN THỊ OANH 03/08/1979 BK02 272629888
209 HOÀNG QUỐC PHÁP 08/09/1995 BK02 272560929
210 NGUYỄN HỒNG PHONG 16/04/1995 25308838
211 PHẠM VĂN PHONG 27/05/1990 301399557
212 DƯƠNG HOÀNG PHÚ 14/01/1995 321533471
213 PHẠM TẤN PHÚC 16/12/1978 272606061
214 TRẦN XUÂN PHÚC 10/04/1989 BK01 183712232
215 NGUYỄN HỮU PHỤNG 02/09/1957 BK01 271543754
216 ĐÔ MINH PHƯƠNG 10/10/1974 271344674
217 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG 01/01/1990 312141852
218 LÊ VĂN PHƯƠNG 22/01/1980 272805412
219 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 13/12/1989 BK01 271872886
220 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 07/01/1979 290843461
221 NGUYỄN TRỌNG DUY PHƯƠNG 13/07/1982 BK02 271421612
222 PHAN VĂN PHƯƠNG 20/11/1988 194298856
223 NGUYỄN CHI QUÂN 27/05/1987 371885992
224 PHẠM MINH QUANG 12/05/1987 215007695
225 PHẠM MINH QUANG 22/02/1979 271392685
226 PHÙNG THANH QUANG 17/03/1990 BK02 271980872
227 VÕ MINH QUANG 07/05/1985 321182245
228 HOÀNG DANH QUẤT 20/02/1956 040056000165
229 LÊ MINH QUÝ 27/05/1983 271503318
230 LƯƠNG HOÀNG QUÝ 03/07/1979 271619053
231 VÕ KIM QUYÊN 06/10/1996 272462637
232 THẠCH SÔ PHIA RUNE 01/01/1987 334341689
233 HUỲNH VĂN SANG 19/12/1983 BK01 271459731
234 LỶ CỎNG SÁNG 12/12/1991 261201257
235 PÁO NHỊT SÁNG 14/09/1976 BK01 271347769
236 BÙI VĂN SINH 19/05/1973 174565577
237 PHẠM VĂN SINH 20/10/1989 221243322
238 LÊ HOÀNG SƠN 01/01/1985 271480936
239 LÊ NGỌC SƠN 06/09/1990 BK01 272078541
240 PHẠM VĂN SƠN 27/11/1985 281265435
241 PHẠM VŨ TRƯỜNG SƠN 18/08/1987 BK01 271838769
242 PHAN VĂN SƠN 17/12/1985 186889386
243 ĐÀO CÔNG SỰ 23/03/1976 151139523
244 KHƯƠNG ĐÌNH SỨC 03/03/1979 271900365
245 LĂNG HỮU TÀI 01/01/1999 BK02 381866916
246 NGUYỄN VĂN TÀI 20/10/1992 264381751
247 ĐẶNG VĂN TÂM 24/12/1987 362068503
248 HOÀNG NGỌC THANH TÂM 05/02/1990 024326630
249 TRẦN THỊ TÂM 24/06/1992 BK01 272235465
250 TRƯƠNG THỊ TÂM 22/11/1981 250483965
251 VÕ THỊ TẰM 24/04/1978 191373822
252 LÝ VĂN TÂN 09/10/1989 271996052
253 NGUYỄN VĂN TẤN 12/01/1997 245344271
254 THÁI DUY TÂN 01/01/1988 BK01 301271610
255 TRẦN NHẬT TÂN 28/07/1990 BK01 221269794
256 TRẦN ĐỨC TẬP 02/09/1982 BK01 272106480
257 BÙI MINH THÁI 26/12/1974 271067339
258 BÙI QUANG THÁI 24/03/1990 024347059
259 NGUYỄN THỊ THẮM 05/01/1980 272779639
260 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 24/04/1987 272919427
261 TRẦN VĂN THẮNG 03/02/1992 BK02 371464988
262 ĐINH VŨ HOÀI THANH 18/05/1990 BK02 024303950
263 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 14/04/1987 172997870
264 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 08/10/1994 056094000008
265 NGUYỄN HOÀNG THANH 08/01/1978 271270686
266 NGUYỄN THỊ THANH THANH 03/04/1979 BK02 271353501
267 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 06/03/1987 024050166
268 PHẠM VĂN THANH 01/01/1986 271732445
269 HUỲNH LÊ XUÂN THẢO 30/06/1987 023948705
270 NGÔ ĐAN T. PHƯƠNG THẢO 15/09/1997 BK02 272750947
271 NGUYỄN NGỌC NỮ PHƯƠNG THẢO 17/12/1996 272738964
272 PHAN VĂN THẾ 10/06/1981 BK02 197306632
273 VŨ NGỌC THẾ 20/09/1959 020230488
274 NGUYỄN AN THIỆN 01/02/1994 BK01 272349060
275 ĐÀO QUANG THIỆP 20/07/1979 272679007
276 NGUYỄN VĂN THỌ 12/05/1990 264314351
277 VŨ VĂN THOAN 10/05/1971 BK01 272241259
278 HÀNG MINH THÔNG 17/07/1987 BK02 321209675
279 MAI VĂN THÔNG 01/03/1994 212719715
280 HUỲNH CÔNG THƯ 13/08/1991 312212823
281 PHÙNG THỊ THU 10/05/1970 271478415
282 HOÀNG VĂN THUẬT 06/07/1982 194178851
283 LÊ KHẮC THỨC 10/11/1973 272824152
284 HUỲNH THỊ CẨM THÚY 23/06/1992 025070289
285 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 26/10/1982 271463902
286 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 01/05/1994 BK02 194556868
287 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 13/11/1980 271336659
288 NGUYỄN PHỤNG TIÊN 23/08/1987 024023992
289 TRẦN NGỌC TIẾN 12/06/1978 013378836
290 TRƯƠNG QUỲNH TIÊN 26/09/1994 079194001670
291 VÕ THỊ BÍCH TIỀN 15/05/1990 BK02 272924241
292 NGUYỄN KIM TIẾP 23/05/1988 186334211
293 NGUYỄN NGỌC TIỆP 18/02/1979 BK01 024798223
294 K’ AT TIGON 24/05/1994 250921683
295 NGUYỄN CHÁNH TÍNH 12/01/1988 324343645
296 BÙI QUỐC TOÀN 20/08/1993 241396677
297 NGUYỄN HUY TOÀN 08/09/1987 271768127
298 VÕ VĂN TOẢN 23/04/1988 BK01 230670352
299 NGUYỄN THỊ THU TRÂM 20/04/1987 271729597
300 LÂM GIA BẢO TRÂN 26/03/1981 023698726
301 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 07/06/1983 023685997
302 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 11/04/1988 271936083
303 HÒA THỊ THÙY TRANG 22/03/1990 BK01 272616846
304 QUÁCH VĂN TRANG 27/12/1979 271671895
305 TRẦN THỊ TRẮNG 17/02/1969 270650994
306 ĐOÀN MINH TRÍ 01/01/1981 285210380
307 NGÔ BẢO TRÍ 22/11/1995 272395874
308 NGUYỄN VĂN TRÍ 01/01/1980 271275965
309 TĂNG MINH TRỊ 01/01/1993 312219897
310 NGUYỄN THANH TRIỀU 01/01/1984 BK02 271544241
311 ĐÀO VĂN TRÌNH 27/08/1984 142155930
312 ĐOÀN MINH TRỌNG 01/01/1998 025918494
313 DƯƠNG VĂN TRỌNG 01/01/1982 385029491
314 NGUYỄN QUỐC TRỌNG 15/01/1997 BK02 230996385
315 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 22/04/1999 079199005393
316 NGUYỄN QUANG TRUNG 14/12/1987 281018035
317 TRẦN ĐÌNH TRUNG 01/09/1986 BK02 272307483
318 VÕ ĐỨC TRUNG 15/10/1976 BK02 271240920
319 LÊ MINH TRƯỜNG 01/05/1992 334745288
320 NGUYỄN LÂM TRƯỜNG 02/01/1990 261104057
321 PHẠM NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 25/09/1997 272698301
322 PHẠM VĂN TRƯỜNG 01/01/1980 162332873
323 THÂN NHẬT TRƯỜNG 17/02/1999 272607039
324 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 25/03/1993 BK02 272286769
325 HỒ QUỐC TÚ 17/12/1988 024135414
326 HỒ VIỆT TÚ 28/10/1993 079093005625
327 NGUYỄN TẤN TÚ 08/04/1987 271814408
328 TRẦN XUÂN TÚ 01/01/1980 385028479
329 NGUYỄN MINH TUẤN 27/06/1975 BK02 271166122
330 NGUYỄN MINH TUẤN 11/03/1971 417
331 TRỊNH ANH TUẤN 24/08/1993 272266855
332 ĐOÀN THỊ TUỆ 08/08/1985 BK01 271649331
333 LÊ CÔNG TÙNG 20/10/1979 271288100
334 NGUYỄN THANH TÙNG 12/07/1991 24421695
335 NGUYỄN VĂN TÙNG 24/04/1987 030087004612
336 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 08/10/1985 212749328
337 KHA KIM TUYỀN 02/12/1973 022952863
338 NGÔ VĂN TUYẾN 02/12/1984 271573181
339 PHẠM THỊ KIM TUYẾN 02/02/1972 BK01 272544248
340 HÀ VĂN ÚT 01/01/1994 365931313
341 HOÀNG THỊ QUỲNH UYÊN 18/09/1984 240682517
342 LÊ THỊ THANH UYÊN 24/02/1992 BK02 272124768
343 ĐOÀN THỊ THÙY VÂN 25/10/1981 271849612
344 NGUYỄN ANH VĂN 08/10/1985 211887365
345 TRẦN CAO VÂN 27/05/1977 022808666
346 TRẦN THỊ BÍCH VÂN 15/06/1983 BK01 271696984
347 THẠCH SE RE A DU VAT 20/11/1980 331254357
348 VŨ AN VI 20/08/1985 271711352
349 HUỲNH QUANG VIỄN 04/10/1993 BK01 205778860
350 CHU NGUYÊN VINH 31/07/1975 024370555
351 NGUYỄN QUANG VINH 02/05/1996 251081240
352 ĐẶNG QUỐC VŨ 26/11/1975 311375513
353 LÊ TRỌNG HUY VŨ 01/01/1981 271396633
354 NGUYỄN PHI VŨ 27/01/1989 271902913
355 NGUYỄN PHI VŨ 27/01/1989 271902913
356 TRẦN ANH VŨ 14/07/1995 BK02 231084934
357 ĐẶNG MINH VƯƠNG 05/11/1980 271384748
358 PHẠM NGỌC VƯƠNG 25/06/1992 215172810
359 TRỊNH QUỐC VƯƠNG 14/05/1987 BK01 173226979
360 NGUYỄN VĂN XOAN 10/05/1970 38070003803
361 HUỲNH VĂN Ý 17/09/1995 BK01 215414117
362 LÊ THỊ HẢI YẾN 26/11/1972 022313411
Tổng 362
C Chưa thi 363 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG AN 22/09/1982 CK16 271521853
364 BÙI TUẤN ANH 06/03/1985 CK16 272338229
365 HOÀNG HẢI NHẬT ANH 12/09/1992 CK16 285369412
366 LƯU TUẤN ANH 03/08/1996 CK16 122144755
367 TỐNG XUÂN BẮC 04/07/1981 CK16 172595117
368 NGUYỄN VĂN BI 20/12/1995 272475110
369 LẠI VĂN BIÊN 13/09/1989 CK16 272580041
370 GIẢNG TẤN BÌNH 07/03/1987 CK15 331538579
371 ĐINH VĂN CẢNH 30/04/1985 CK15 036085004287
372 DỊP CHANH 25/04/1993 CK16 272186962
373 NGUYỄN TRẦN CHUNG 13/09/1989 CK16 272193747
374 NGUYỄN THÀNH CÔNG 31/12/1993 CK15 272330317
375 PHẠM VĂN CÔNG 05/08/1980 182207495
376 ĐẶNG QUANG CƯỜNG 14/07/1995 CK15 272344208
377 LƯ VĂN ĐẶNG 01/01/1985 CK16 351733318
378 HUỲNH TẤN ĐẠT 26/06/1987 301280176
379 LÊ TẤN ĐẠT 06/02/1987 183581534
380 NGUYỄN DUY TRỌNG ĐẠT 26/06/1984 CK16 271548378
381 VŨ VĂN ĐÔ 20/01/1982 CK16 272267129
382 NGUYỄN MINH ĐÔN 11/12/1984 CK15 221172003
383 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 01/02/1980 CK16 172466048
384 PHẠM MINH ĐỨC 01/01/1983 271512574
385 NGUYỄN TRỌNG DŨNG 02/09/1979 CK16 038079005617
386 VƯƠNG KHÁNH DƯƠNG 15/06/1982 CK15 271515554
387 ĐÀO TRỌNG DUY 25/02/1987 321218716
388 NGUYỄN XUÂN DUY 01/07/1987 142312983
389 VŨ TUẤN DUY 01/01/1993 272221373
390 VŨ ĐỨC GIANG 05/04/1981 CK15 145023103
391 ĐOÀN QUANG HẢI 29/05/1987 273242622
392 LÊ HUỲNH HẢI 10/03/1991 272039438
393 LÊ NGỌC HẬN 01/01/1983 363676466
394 NGUYỄN CHÍ HIẾU 18/10/1987 CK16 04487001288
395 NGUYỄN MINH HIẾU 27/05/1996 272442521
396 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 04/01/1992 272369603
397 TRẦN TRUNG HIẾU 13/09/1995 CK15 017383866
398 HOÀNG MẠNH HỔ 15/03/1986 CK15 221147116
399 NGUYỄN THANH HÒA 01/01/1986 271700443
400 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/04/1994 CK15 272257923
401 NGUYỄN XUÂN HƯNG 06/06/1989 173068776
402 PHẠM HUY HÙNG 30/11/1996 142814283
403 PHÙNG NGỌC HƯNG 14/07/1980 CK16 264239288
404 TRẦN VĂN PHI HÙNG 01/01/1989 CK16 352116014
405 NGUYỄN HUY 18/11/1996 CK16 272601072
406 TĂNG HOÀNG HUY 05/05/1996 CK15 215375427
407 LÊ HOÀNG KHANH 14/11/1992 CK15 312162426
408 HOÀNG VĂN KIÊN 29/03/1987 060798785
409 TRẦN VĂN LAI 07/07/1994 215275738
410 ĐẶNG TÙNG LÂM 20/08/1994 CK16 215314407
411 TRƯƠNG BẢO LÂM 06/03/1994 CK15 321478609
412 NGUYỄN ĐỨC LINH 13/03/1995 CK15 215325470
413 PHẠM THÀNH LINH 06/05/1989 CK15 280918006
414 LÊ BỬU LỘC 06/05/1991 CK15 272053208
415 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 15/02/1977 272692830
416 PHẠM CÔNG LƯƠNG 01/01/1985 CK16 273675090
417 NGUYỄN LA GIA MINH 18/06/1996 CK16 272456418
418 LÊ VĂN ÚT MỘT 07/04/1992 092092000439
419 HUỲNH PHƯƠNG NAM 15/05/1994 272396383
420 LÊ VĂN NAM 13/03/1991 CK15 132046993
421 NGUYỄN HOÀI NAM 15/02/1995 CK16 352257315
422 MAI QUỐC NGHĨA 01/01/1996 CK15 385722593
423 NGUYỄN VĂN NGHĨA 27/04/1991 241190027
424 NÔNG VĂN NGHĨA 11/10/1987 082066588
425 NGUYỄN VĂN NGỌC 01/01/1993 CK15 381705704
426 VÕ TẤN NHẪN 30/09/1982 CK16 273087669
427 NGÔ THANH PHONG 19/04/1984 CK16 273140392
428 NGUYỄN VĂN PHONG 21/09/1992 CK15 272083142
429 NGUYỄN VĂN PHÚ 10/11/1992 CK16 212311849
430 LÊ VỊNH PHÚC 17/05/1988 CK15 272021822
431 LÊ HỮU NGUYÊN PHƯƠNG 06/12/1992 CK16 272081863
432 LÝ THÁI QUANG 02/10/1990 224252403
433 HOÀNG PHÚ QUÝ 11/04/1991 CK15 273350830
434 TRẦN HẢI QUỲNH 06/02/1983 182486960
435 TRẦN VĂN SƠN 19/01/1990